کانال تلگرام ما ورود به کانال
بازی ها ›

بازی ها بازگشت ‹

برنامه ها ›

برنامه ها بازگشت ‹

آموزش ها ›

آموزش ها بازگشت ‹

مطالبی که برچسب Chrome Canary APK را دارند .
مشاهده و دانلود

دانلود مرورگر گوگل کروم آزمایشی اندروید Chrome Canary 64.0.3253.0

به روز شده

دانلود مرورگر گوگل کروم آزمایشی اندروید Chrome Canary 64.0.3253.0 نسخه ی آزمایشی برای مرورگر گوگل كروم اصلی میباشد كه تازه ترین ویژگیهایی كه میشود كروم اصلی داشته باشد به ان اضافه کرده اند ، تا چنانچه این ویژگیها خوب و ماثر نبودند از اضافه كردن به كروم اصلی اجتناب كنند. شما می توانید از وب […]