کانال تلگرام ما ورود به کانال
بازی ها ›

بازی ها بازگشت ‹

برنامه ها ›

برنامه ها بازگشت ‹

آموزش ها ›

آموزش ها بازگشت ‹

مطالبی که برچسب اپلیکیشن DAVdroid را دارند .
مشاهده و دانلود

دانلود برنامه همگام سازی مخاطبین و تقویم DAVdroid CalDAV/CardDAV Sync 1.9.1

به روز شده

برنامه همگام سازی مخاطبین و تقویم DAVdroid CalDAV/CardDAV Sync 1.9.1 .تنها راه حل همگام سازی همه در یک (all-in-one) برای کانتک ها (CardDAV) و تقویم ها (CalDAV) می باشد. اجرای این برنامه بسیار آسان است و به طور کامل و تکمیل با برنامه تقویم/مخاطبین مورد علاقه شما (از جمله برنامه های پیش فرض) ادغام می […]